14.06.2018

Forse groei Waaslandhaven - Persbericht

Bijna vijfduizend extra jobs op een jaar tijd

De directe werkgelegenheid in de Waaslandhaven is in 2017 gestegen tot 19.746 voltijdse werknemers. Hiermee haalt de werkgelegenheid voor het zevende jaar op rij een nieuw record.

 

Directe tewerkstelling

Een stijging van 17.689 VTE tot 19.746 VTE of + 11,6 %. Eind 2017 verschafte de Waaslandhaven aan bijna 20.000 mensen rechtstreeks werk (cijfer exclusief indirecte tewerkstelling, waaronder contractors). De totale tewerkstelling in de Waaslandhaven, direct en indirect, wordt geraamd op 46.403 VTE, bijna 5.000 meer dan in 2016. Wanneer we de cijfers per categorie (havenarbeiders, interims, arbeiders en bedienden) analyseren, merken we een stijging in 2017 voor alle categorieën, en dit zowel in Beveren als in Zwijndrecht.

Hopelijk kunnen de vele vacatures ingevuld raken, want de bedrijven signaleerden ons tijdens de jobbeurs -die we op 20 maart 2018 mee organiseerden- een grote krapte op de arbeidsmarkt.

 

Trafieken

De maritieme trafiek in de Waaslandhaven stijgt al jaren structureel. In het vorige jaarverslag werd al voorspeld dat 2017 een recordjaar ging worden en dit is waarheid geworden. In 2017 bedroeg de totale maritieme trafiek op de linkerscheldeoever 107.509.705 ton tegenover 68.572.416 ton het jaar voordien. Dit is een stijging met maar liefst 57%.

Wegens de reeds hoge benutting van het Deurganckdok in 2017, wordt het moeilijk om in 2018 met dezelfde groeicijfers uit te pakken. Al voorspellen de eerste maanden van 2018 wel weer een jaargroei van de maritieme trafiek.

 

Investeringen

De op stapel staande investeringen van nieuwe en bestaande bedrijven zijn bemoedigend voor de toekomst van de Waaslandhaven. Gelukkig kunnen vele investeringen op bestaande haventerreinen plaatsvinden, waardoor deze inbreidingen de ruimte-efficiëntie verhogen, hetgeen steeds onze voorkeur wegdraagt. Maar toch is er dringend nood aan nieuwe terreinen, voor zowel industrie als havenlogistiek. Braakliggende haventerreinen worden immers gebruikt voor natuurdoeleinden en de gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen, die de economische- en natuurontwikkeling beoogden, zijn grotendeels vernietigd geworden.

Meer informatie:

Peter Van de Putte

Directeur MLSO                        

Boudewijn Vlegels

Voorzitter MLSO