Concessies

Concessietarieven

De Raad van Bestuur keurde op woensdag 12 december 2018 de tarieven voor concessies en erfpachten goed voor 2019.